KÁBELTV – INTERNET – TELEFON – Minőségi szolgáltatás, elérhető árak.

Szolgáltatási díjak

áraink:

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Megnevezés Díj összege
Alkalmazott technológiától eltérő kivitelezés díja (Ft/óra/fő) 2.310-Ft
Távolsági felár 30m bekötési kábelhossz felett (Ft/m) 550-Ft
További vételi hely kiépítése/szabványosítása díja (Ft/hely) 5.800-Ft
További vételi hely kiépítése azonos ingatlanon lévő különálló épületbe 5.800Ft + 200Ft/m
Előfizetői végberendezés installálási díj 11.550-Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés használati díja (Ft/hó) 2.310-Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés megtérítési díja 23.100-Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék 11.550-Ft
Javítási/szerelési munka óradíja (Ft/óra/fő) 5.800-Ft
Előfizetői végberendezés konfigurálási díj 11.550-Ft
Áthelyezési díj 8.100-Ft
Vételi hely áthelyezésének díja ingatlanon belül 4.700-Ft
Átírási díj 2.400-Ft
Csomagmódosítási díj 5.800-Ft
Részletfizetési kedvezmény díja 1.160-Ft
Fizetési halasztás díja 1.160-Ft
Számlabontási díj (Ft/év) 11.550-Ft
Számlamásolati díj 330-Ft
Tartozásmentességi igazolás díja 1.160-Ft
Fizetési felszólítás díja 420-Ft
Fizetési felszólítás díja ajánlott levél esetén 880-Ft
Fizetési felszólítás díja tértivevényes ajánlott levél esetén 1.210-Ft
Igényérvényesítési díj I. a tőkekövetelés 5,5%-a, minimum 11.110Ft
Igényérvényesítési díj II. a tőkekövetelés 5,5%-a, minimum 12.540Ft
Igényérvényesítési díj III. a tőkekövetelés 3,5%-a, minimum 11.110Ft
Adminisztrációs díj 880Ft + 20Ft/oldal
Kiszállási díj 5.000-Ft
Sürgősségi kiszállási díj 9.300-Ft
Korlátozási díj 3.000,-Ft
Kikapcsolási díj 4.700-Ft
Visszakapcsolási díj 7.000-Ft
Eszköz-visszavételi díj 7.000-Ft
Vizsgálati díj 1.760Ft + a mindenkori hatósági díj
Előfizető által fizetendő kötbér szolgáltatás jogellenes vételezése esetén az érintett programcsomag hat havi díja 20%-ának megfelelő összeg
Belépési díj 34.700-Ft
Rácsatlakozási díj 5.800-Ft
Csökkentett előfizetési dij I, internet (Ft/hó) 1.390-Ft
Csökkentett előfizetési dij II, internet (Ft/hó) 2.310-Ft
Fix IP cím kiegészítő szolgáltatás (Ft/hó) 1.200-Ft
Csökkentett előfizetési dij I, kábelTV (Ft/hó) 580-Ft
Csökkentett előfizetési dij II, kábelTV (Ft/hó) 1.390-Ft
TV készülék vagy STB behangolási díja (Ft/készülék) 2.310-Ft
KábelTV lakáserősítő felszerelés díja 14.550-Ft
Csökkentett előfizetési dij I, telefon (Ft/hó) 580-Ft
Extra könnyű szám 24.250Ft + 6.020Ft/hó
Nagyon könnyű szám 18.060Ft + 3.010Ft/hó
Egyedileg igényelhető szám 12.130Ft + 2.410Ft/hó
Számhordozás díja 7.970Ft
Híváskorlátozás bekapcsolása 1.740-Ft
Hívásvárakoztatás 85-Ft
Adatváltozás átvezetése telefonkönyvben/tudakozóban 1090-Ft
Számcsere 4.220-Ft
Hívószámkijelzés engedélyezés 0-Ft
Hívószámkijelzés letiltás 0-Ft
Tételes számlamelléklet 0-Ft