KÁBELTV – INTERNET – TELEFON – Minőségi szolgáltatás, elérhető árak.

Kiegészítő szolgáltatási díjak

áraink:

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

MegnevezésDíj összege
Alkalmazott technológiától eltérő kivitelezés díja (Ft/óra/fő)2.730-Ft
Távolsági felár 30m bekötési kábelhossz felett (Ft/m)650-Ft
További vételi hely kiépítése/szabványosítása díja (Ft/hely)6.900-Ft
További vételi hely kiépítése azonos ingatlanon lévő különálló épületbe6.900Ft + 240Ft/m
Előfizetői végberendezés installálási díj13.630-Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés használati díja (Ft/hó)2.660-Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés megtérítési díja27.260-Ft
Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék13.630-Ft
Javítási/szerelési munka óradíja (Ft/óra/fő)6.900-Ft
Előfizetői végberendezés konfigurálási díj13.630-Ft
Áthelyezési díj9.600-Ft
Vételi hely áthelyezésének díja ingatlanon belül5.500-Ft
Átírási díj2.900-Ft
Csomagmódosítási díj6.900-Ft
Részletfizetési kedvezmény díja1.370-Ft
Fizetési halasztás díja1.370-Ft
Számlabontási díj (Ft/év)13.630-Ft
Számlamásolati díj390-Ft
Tartozásmentességi igazolás díja1.370-Ft
Fizetési felszólítás díja500-Ft
Fizetési felszólítás díja ajánlott levél esetén1.040-Ft
Fizetési felszólítás díja tértivevényes ajánlott levél esetén1.430-Ft
Igényérvényesítési díj I.a tőkekövetelés 5,5%-a, minimum 13.110Ft
Igényérvényesítési díj II.a tőkekövetelés 5,5%-a, minimum 14.800Ft
Igényérvényesítési díj III.a tőkekövetelés 3,5%-a, minimum 13.110Ft
Adminisztrációs díj1.040Ft + 25Ft/oldal
Kiszállási díj6.000-Ft
Sürgősségi kiszállási díj11.000-Ft
Korlátozási díj3.540,-Ft
Kikapcsolási díj5.550-Ft
Visszakapcsolási díj8.500-Ft
Eszköz-visszavételi díj8.500-Ft
Vizsgálati díj2.080Ft + a mindenkori hatósági díj
Előfizető által fizetendő kötbér szolgáltatás jogellenes vételezése eseténaz érintett programcsomag hat havi díja 20%-ának megfelelő összeg
Belépési díj41.000-Ft
Rácsatlakozási díj6.900-Ft
Csökkentett előfizetési dij I, internet (Ft/hó)1.600-Ft
Csökkentett előfizetési dij II, internet (Ft/hó)2.660-Ft
Fix IP cím kiegészítő szolgáltatás (Ft/hó)1.380-Ft
Csökkentett előfizetési dij I, kábelTV (Ft/hó)670-Ft
Csökkentett előfizetési dij II, kábelTV (Ft/hó)1.600-Ft
TV készülék vagy beltéri egység behangolási díja (Ft/készülék)2.900-Ft
Beltéri egység havi díja (Ft/hó)860-Ft
Beltéri egység letéti díja8.300-Ft
KábelTV lakáserősítő felszerelés díja17.170-Ft
Csökkentett előfizetési dij I, telefon (Ft/hó)670-Ft
Extra könnyű szám28.620Ft + 6.750Ft/hó
Nagyon könnyű szám21.310Ft + 3.380Ft/hó
Egyedileg igényelhető szám14.320Ft + 2.700Ft/hó
Számhordozás díja9.410Ft
Híváskorlátozás bekapcsolása2.060-Ft
Hívásvárakoztatás100-Ft
Adatváltozás átvezetése telefonkönyvben/tudakozóban1.290-Ft
Számcsere4.980-Ft
Hívószámkijelzés engedélyezés0-Ft
Hívószámkijelzés letiltás0-Ft
Tételes számlamelléklet0-Ft